Znajdziesz mnie na: 

facebook Znany lekarz

 

Jestem psychoterapeutką, andragogiem, pedagogiem, terapeutką systemową - par, małżeństw i rodzin, specjalistką terapii zajęciowej w zakresie psychiatrii. Ponadto refleksoterapeutką oraz felinoterapeutką.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczne uprawnienia pozwalają mi na kompleksową, holistyczną oraz dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc terapeutyczną.    

W pracy kieruję się podejściem psychoterapii eriksonowskiej (więcej jak pracuję oraz terapii ericksonowskiej w zakładce "do poczytania")

  wykorzystując elementy innych nurtów m.in terapii poznawczo - behawioralnej,

terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii integracyjnej.

 


Prowadzę:

•  poradnictwo i wsparcie psychologiczne;

•  psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży (sytuacje kryzysowe, nerwice, zab.lękowe, depresja, zab.osobowości, ChaAD)

•  doradztwo i pomoc pedagogiczno - terapeutyczną (dzieci od 12 r.ż. - problemy wychowawcze, autoagresje, lęki, depresja, trudności adaptacyjne)

•  doradztwo zawodowe i andragogiczne (potrzeba rozwoju i zmiany, kryzys, poradnictwo zawodowe);

• wizyty domowe (osoby starsze - depresja wieku podeszłego, sytuacje kryzysowe, spotkania o charakterze aktywizującym);

• terapię par i małżeństw;

•  terapię rodzinną;

•  grupowe zajęcia terapeutyczne (grupy terapeutyczne, warsztaty/treningi intra- i interpersonalne, warsztaty z zakresu promocji zdrowia);

•  zajęcia terapeutyczne i treningi z zakresu rozwoju osobistego (warsztaty pracy z ciałem i emocjami, treningi relaksacyjne, treningi z zakresu funkcji poznawczych, rozwoju psychospołecznego, terapię kreatywną /artterapię, muzykoterapię).
 

Prowadzę prywatny gabinet pomocy psychoterapeutycznej "Zdrowie w Tobie", pracuję w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego w Płocku, jestem wykładowcą oraz autorem projektów społecznych.   

Terapię opieram na wiedzy dotyczącej relacji  "ciało – umysł" ukierunkowanej na obniżanie napięć wewnętrznych, pracę z lękiem, długotrwałym stresem, niepokojem.

Moje ulubione powiedzenie to "póty dzban wodę nosi póki się ucho nie urwie" – czyli wszystko ma swoje granice. Jestem zwolenniczką terapii "szytej na miarę" dopasowanej do indywidualnych potrzeb zgłaszających się osób.

Wiem, że PRZESZŁOŚCI NIE ZMIENISZ ale zawsze MASZ WPŁYW na swoją TERAŹNIEJSZOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ. 

Jeśli jesteś otwarty/a na poszukiwanie rozwiązań swoich problemów,

potrzebujesz wsparcia, pomocy, chcesz osiągnąć konkretny - realny cel – terapia może Ci w tym pomóc.

Kwalifikacje:

 • Polski Instytut Eriksonowski w Łodzi atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - wydział andragogika/doradztwo zawodowe
 • Członek Polskiego Towarzystawa Psychiatrycznego - Sekcji Naukowej Psychoterapii
 • Lider i założyciel grupy terapeutycznej "Między Nami". Swoją pracę poddaję regularnej superwizji*

Specjalistyczne Szkolenia i Kwalifikacje zawodowe:

 • Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy - psychoterapia depresji;
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych;
 • Ericksonowski model psychoterapii z pacjentem o zaburzonej osobowości;
 • Nie chcę tak żyć - praca z rodziną, w której wystąpiła próba samobójcza
 • O miłości do jedzenia prawie wszystko - terapia zaburzeń odżywiania się
 • Psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach
 • Królewska droga do nieświadomości - hipnoza cz.I
 • Metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi
 • Psychoterapia w leczeniu niepłodności
 • Certyfikat "Artterapia i kinezjologia edukacyjna jako wsparcie w rozwoju i integracji osobowości".
 • Szkolenie z zakresu "zarządzanie czasem" i "zarządzanie zespołem"
 • Certyfikat "Radzenie sobie z konfliktami i stresem"
 • Szkolenie "Stres. Techniki relaksacyjne"
 • Certyfikat - "Refleksoterapia twarzy" - Międzynarodowy Instytut Twarzy w Warszawie
 • Techniki rozwoju intelektu (umiejętności uczenia się, treningi procesów poznawczych, nabywanie świadomości siebie i swojego stylu, podstawy autoprezentacji, mowy niewerbalnej i świadomość własnych zasobów)
 • Efektywna komunikacja - przyjemna praca. Warsztat skutecznej komunikacji
 • Kurs doskonalący w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej i Neurokinezjologii IV stopnia
 • Szkolenie "Komunikacja i współpraca kluczem do sukcesu zawodowego w sytuacjach zmian"
 • Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i integracji społecznej
 • Inicjowanie grup samopomocy
 • Szkolenie "Prezentacje i wystąpienia publiczne"
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu felinoterapii

 

* Superwizja - metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi (wikipedia)

Monika Pankowska Duber - ZnanyLekarz.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 | Projekt i wykonanie: Hedea.pl
Polityka plików cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.